ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ “ЯША ДРАЙВЕР”

Цей документ є публічною офертою та публічним договором про надання інформаційних послуг (далі-Договір) і згідно ст. 633, 641 та гл.63 Цивільного кодексу України, що адресований будь-якій фізичній особі (далі - Користувач), є офіційною пропозицією "ЯША ТАКСІ", тобто компанії, що діє під комерційним позначенням “ЯША ТАКСІ”(далі - “ЯША ТАКСІ”) і містить всі істотні умови регламентування відносин, що виникають із будь-якою фізичною або юридичною особою, яка акцептувала цей Договір, прийнявши публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору, іменованого надалі «Замовник», спільно іменовані – «Сторони».

 1. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

“ЯША ТАКСІ” - особа(компанія), яка має право на використання комерційного найменування “ЯША ТАКСІ” та забезпечує функціонування Сервісу, доступ до якої забезпечується через Веб сайт, Мобільні додатки та шляхом дзвінку на телефонний номер 226, та яка надає за плату інформаційні послуги Замовникам щодо доступу до Сервісу “ЯША ТАКСІ” за допомогою Мобільного додатку «ЯША ДРАЙВЕР».

Сервіс “ЯША ТАКСІ” - це можливість використання технологічної платформи за допомогою мобільного додатку “ЯША ДРАЙВЕР”, що дозволяє отримувати інформацію про наявні замовлення на перевезення та/або надання логістичних послуг, доставки, а також організації спілкування між Користувачем, Клієнтом та Замовником, в тому числі прийняття платежів за дорученням Замовника.

Веб сайт - Yasha.taxi.

Мобільний Додаток - додаток для мобільних пристроїв «ЯША ДРАЙВЕР» для Android.

Телефонний номер 226 - телефонний номер, за допомогою дзвінка на який Користувач може скористатися Сервісом “ЯША ТАКСІ”.

Замовник – фізична або юридична особа, яка, як Сторона цього Договору придбала інформацію у “ЯША ТАКСІ”, за допомогою Мобільного додатку «ЯША ДРАЙВЕР».

Користувач – фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послуги з перевезення пасажирів, доставку багажу, доставку ручної поклажі або доставку відправлення в пункт призначення.

Особовий рахунок - розміщена в Мобільному Додатку «ЯША ДРАЙВЕР» , інформація (доступ до якої надається після введення ідентифікаційного номера (логіна) та пароля) про авансові платежі, про нараховані бонуси, про рух грошових коштів, утриманих (списаних) з балансу в якості оплати послуг “ЯША ТАКСІ”, а також штрафів.

Логін (ID) – унікальний номер (набір символів) котрий присвоюється «Замовнику» після реєстрації на Веб-сайті “ЯША ТАКСІ”

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття умов цього публічного Договору (оферти) особою, яка зареєструвалась на Веб-сайті та/або зареєструвалась в Мобільному додатку «ЯША ДРАЙВЕР».

Баланс особового рахунку – різниця, на певний момент часу, між сумою авансового платежу, внесеного «Замовником» на рахунок “ЯША ТАКСІ” і сумою коштів, списаних “ЯША ТАКСІ” з особового рахунку, як плату за надані інформаційні послуги, який відображається для перегляду в Мобільному додатку після введення «Замовником» особистого ідентифікатора.

Авансовий платіж – внесення Замовником грошових коштів на рахунок “ЯША ТАКСІ” в спосіб, визначений на Веб Сайті та/або в Мобільному додатку (у тому числі через платіжні термінали, інтернет-банкінг, іншими способами не забороненими чинним законодавством України, а також від імені інших уповноважених осіб із зазначенням Логіну Замовника), що відображається збільшенням Балансу рахунку Замовника».

Списання коштів з особового рахунку – списання “ЯША ТАКСІ” коштів за рахунок авансових платежів Замовника в рахунок оплати придбаної інформаційної послуги, що відображається зменшенням Балансу особового рахунку.

Замовлення – інформація, наявна в Сервісі “ЯША ТАКСІ” щодо замовлення на перевезення або доставку, яка включає адреси пункту відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, або інші подробиці інформації, яку надав Користувач або яка отримана з будь яких інших відкритих джерел.

Послуги з перевезення – перевезення пасажирів, доставка багажу або відправлення, ручної поклажі в пункт призначення, яка надається Замовником як перевізником самостійно, не залежно від “ЯША ТАКСІ”.

Вартість послуги з перевезення – грошова сума, яка повинна бути отримана або отримана Замовником від його Клієнта за надану послугу з перевезення, що включає в себе відповідні податки і збори, витрати пов’язані із її наданням, виходячи з вказаного Надавачем інформації орієнтовного маршруту.

Придбання інформаційної послуги (інформації) – це момент вчинення дії Замовником, яка свідчить про обрання ним конкретного Замовлення з інформації в Мобільному Додатку, шляхом обрання варіанту «Прийняти» щодо певного Замовлення.

Клієнт – особа, яка уклала в усній формі двосторонній Договір перевезення з Замовником в результаті отримання Замовником інформаційної послуги шляхом доступу до Сервісу “ЯША ТАКСІ”.

Договір - цей публічний договір, умови та правила, викладені на Веб сайті та/або Мобільному додатку.

Платіж через Мобільний додаток – платіж, здійснений за допомогою банківського чи мобільного оператора або іншого способу оплати, який використовується Клієнтом через Мобільний додаток “ЯША ТАКСІ”, щоб оплачувати Вартість послуги з перевезення.

Заборонені до перевезення предмети - не можуть бути перевезені за допомогою Сервісу “ЯША ТАКСІ” або прийняті в якості відправлення для Доставки наступні предмети за невиключним списком, зокрема: дорогоцінне каміння, вироби із дорогоцінних каменів та металів, тварини і рослини, зброя та складові частини зброї, моделі зброї, їх повнорозмірні моделі та точні копії; вибухові речовини (за класифікацією ІАТА), людські залишки, антикваріат, хутро окремо від особи, кредитні карти, банкноти будь-яких національних валют, чеки окремо від особи, порнографія або інші предмети, заборонені до перевезення відповідно до законодавства; будь-які документи, що засвідчують особу, окремо від особи.

 1. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором “ЯША ТАКСІ” самостійно або із залученням третіх осіб зобов'язується надавати інформаційні послуги Замовнику шляхом надання доступу до Сервісу “ЯША ТАКСІ” в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти вказані послуги та здійснити їх оплату з подальшою можливістю використання цієї інформації для надання «Замовником» послуги з перевезення.

2.2. Інформаційні послуги за цим Договором надаються шляхом надання доступу до електронних ресурсів Сервісу “ЯША ТАКСІ” після реєстрації в Мобільному Додатку «ЯША ДРАЙВЕР». Інформаційні послуги можуть складатись з отримання доступу Замовником до наявної в Сервісі “ЯША ТАКСІ” інформації про наявність потенційних замовлень на перевезення від третіх осіб (Користувачів), зокрема, адреси пунктів відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, інші подробиці інформаційного повідомлення, яке повідомив Надавач інформації, і яке пов’язане із наданням послуг з перевезення безпосереднім Клієнтам.

2.3. “ЯША ТАКСІ” не надає за цим Договором послуг з перевезення будь-яким особам, в тому числі ні Користувачам, ні Клієнтам, ні іншим особам.

2.4. Зміст цього Договору є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір про надання інформаційних послуг. Цей Договір є публічним і до нього застосовуються положення Цивільного законодавства України.

2.5. Сторони погодили, що в окремих містах “ЯША ТАКСІ” може передоручати будь-які свої зобов'язання, що випливають з цього Договору, третім особам(Партнерам). Це стосується, серед іншого, передачі прав та обов'язків щодо перегляду Облікових записів, Замовлень, взаєморозрахунків Сторін, переказу коштів, сплати через Мобільний додаток тощо.

2.6. Після укладення окремої угоди Замовник-автопарк може самостійно зареєструвати облікові записи для своїх працівників та/або постачальників послуг. У такому випадку Замовник-автопарк повинен забезпечити, щоб його працівники та/або надавачі послуг відповідали вимогам цього Договору та будь-якої іншої угоди, і погоджувались діяти у відповідності з їх умовами та зобов'язаннями. Замовник-автопарк та його працівники та/або надавачі послуг залишаються спільно та в повній мірі відповідальними за будь-яке порушення умов цього Договору, спричинене діями таких працівників та/або надавачів послуг.

 1. 3. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір є укладеним з конкретною фізичною або юридичною особою з моменту вчинення такою особою Акцепту в порядку та спосіб, визначений цим Договором.

3.2. Акцепт здійснюється шляхом реєстрації на Веб сайті та/або зареєструвалась в Мобільному Додатку.

3.3. Надання послуг в повному обсязі за цим Договором здійснюється виключно після внесення Замовником першого авансового платіжу у сумі, не меншій ніж вказана в Мобільному додатку. Наступні авансові платежі вносяться у будь-якій сумі на розсуд Замовника, яка дозволяє підтримувати Баланс рахунку Замовника у стані достатньому для придбання інформаційних послуг на умовах попередньої оплати. “ЯША ТАКСІ” може здійснити надання на власний розсуд будь-якої частини послуг, передбачених цим Договором, Замовнику за фактом встановлення Мобільного додатку та створення Облікового запису.

3.4. Зміни до цього Договору можуть вноситись шляхом розміщення його нової редакції на сайті “ЯША ТАКСІ” та/або Мобільному додатку, в тому числі шляхом випуску оновлення для Мобільного додатку. Вказані зміни діють з моменту їх оприлюднення і є однаковими для всіх Сторін цього Договору. У випадку, якщо Замовник не погоджується із його умовами внаслідок таких змін, він протягом 10 календарних днів у письмовій формі повідомляє про це “ЯША ТАКСІ”. В усіх інших випадках, в тому числі якщо Замовник продовжив споживати інформаційні послуги за цим Договором і залишив або сплатив будь-які грошові кошти на користь “ЯША ТАКСІ”, зміни до цього Договору вважаються акцептованими Замовником.

3.5. Для повернення залишку невикористаної суми авансового платежу в разі припинення (розірвання) цього Договору, Замовник у письмовій формі повинен повідомити свої чинні банківські реквізити або реквізити належної йому банківської картки, на яку має здійснюватися повернення залишку невикористаної суми авансового платежу, внесеного ним раніше на рахунок “ЯША ТАКСІ”. “ЯША ТАКСІ” не несе відповідальності у випадку надання Замовником неправильних або неповних реквізитів або реквізитів, не належних йому особисто, внаслідок чого, перерахована сума залишку авансового платежу не була отримана «Замовником».

3.6. Замовник має право в будь який час розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом видалення Мобільного додатку та письмово повідомивши про це “ЯША ТАКСІ” за десять календарних днів до дня розірвання на адресу електронної пошти info@yasha.taxi.

3.7. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з його умовами, фактом акцепту цього Договору Замовник надає “ЯША ТАКСІ” дозвіл на проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів у випадку їх необхідності; у випадку якщо Замовник є фізичною особою, він надає “ЯША ТАКСІ” дозвіл на обробку своїх персональних даних, з метою можливості виконання умов даного Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії, якщо це пов’язано із відносинами, що випливають з даного Договору.

3.8. Укладаючи цей Договір Замовник гарантує, що:

згідно з законом має право укладати угоду з нами, щоб використовувати Сервіс “ЯША ТАКСІ” для надання Послуг з перевезення;

досконало ознайомився, повністю розуміє та погоджується дотримуватися цього Договору, включно з усіма зобов'язаннями, що передбачені в цьому Договорю;

вся інформація, яку надано Замовником, є точною, правильною та повною;

Замовник забезпечить правильність та актуальність даних у Обліковому записі, та Замовник буде постійно оновлювати інформацію;

Замовник не буде дозволяти іншим особам використовувати свій Обліковий запис, не будете передавати його третій особі.

3.9. “ЯША ТАКСІ” має право не приступати до надання доступу до Сервісу “ЯША ТАКСІ” або припинити його надання в разі виникнення у Замовника перед “ЯША ТАКСІ” або третіми особами, залученими за допомогою Веб сервісу, Мобільного додатку, або телефонного номеру 226, простроченої заборгованості, незалежно від підстав виникнення такої заборгованості.

 1. 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. “ЯША ТАКСІ” зобов’язується:

надавати інформаційні послуги Замовнику шляхом доступу до Сервісу “ЯША ТАКСІ” в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

здійснювати консультування Замовника щодо використання Веб сайту та/або Мобільного додатку.

сприяти Замовникові у виконанні Замовлень шляхом уточнення, при необхідності та за наявності можливості, у Користувача попередньої інформації про маршрут, а також у Замовника про вартість маршруту для безкоштовного передання цієї інформації Користувачеві та Клієнту в межах функціоналу Сервісу “ЯША ТАКСІ”, на їх запит.

4.2. “ЯША ТАКСІ” має право:

не надавати послуги Замовнику при залишку коштів на Особовому рахунку Замовника, меншому ніж розмір встановленої суми першого авансового платежу, або в інших випадках - на власний розсуд. При цьому “ЯША ТАКСІ” не зобов’язане в даному разі повідомляти Замовника про причини припинення надання послуг;

тимчасово припиняти доступ до Мобільного Додатку у зв’язку з плановими та/або не плановими роботами, модернізацією Сервісу “ЯША ТАКСІ” або іншими подібними обставинами;

припиняти доступ до Мобільного Додатку у зв’язку із повідомленням про розірвання Договору, яке надійшло від Замовника, від’ємним Балансом особового рахунку Замовника, неакцепту змін до цього Договору;

невідкладно отримувати від Замовника всю інформацію, пов’язану із послугами з перевезення, яку він надав або надаватиме Клієнту в результаті придбання у “ЯША ТАКСІ” інформаційної послуги, та при необхідності, безкоштовно надавати таку інформацію Користувачу, який надав Замовлення, у тому числі у вигляді смс повідомлень, щодо орієнтирів вартості та орієнтирів часу надання послуги з перевезення Замовником.

4.3. Замовник має право:

використовувати отримані інформаційні послуги у своїй діяльності з перевезення пасажирів, багажу та доставки відправлень з додержанням вимог чинного законодавства України;

розірвати цей Договір в односторонньому порядку без пояснення причин в порядку, визначеному цим Договором;

на повернення залишку невикористаної суми авансового платежу в порядку, визначеному цим Договором.

відмовити в наданні послуг з перевезення в разі виявлення Заборонених до перевезення предметів.

4.4. Замовник зобов’язується:

повідомляти про готовність придбати у “ЯША ТАКСІ” інформаційні послуги, передбачені цим Договором, в порядку, передбаченому Мобільним додатком;

на власний розсуд приймати, відхиляти або ігнорувати Замовлення, доступ до яких Замовник отримує згідно умов цього Договору.

добросовісно використовувати придбані у “ЯША ТАКСІ” інформаційні послуги, не допускаючи скарг Користувачів, Клієнтів та завдання шкоди діловій репутації “ЯША ТАКСІ”;

вчасно та якісно надавати послуги з перевезення своїм Клієнтам за інформацією, придбаною у “ЯША ТАКСІ”;

оплачувати послуги “ЯША ТАКСІ”;

за усним запитом “ЯША ТАКСІ” або уповноваженої ним особи, негайно повідомити всі подробиці використання наданої за цим Договором інформації;

додержуватись всіх вимог чинного законодавства при отриманні результатів від використання інформаційних послуг;

не передавати інформацію, отриману від “ЯША ТАКСІ” третім особам без дозволу “ЯША ТАКСІ”;

дотримуватись всіх правил, пов’язаних з доставкою пасажирів та відправлень, а також надання послуг з перевезення, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “ЯША ТАКСІ”;

самостійно нести відповідальність перед третіми особами та контролюючими органами, у разі порушення чинного законодавства щодо надання послуг з перевезення;

у випадку відмови без поважних причин від надання послуг з перевезення Клієнту за придбаним у “ЯША ТАКСІ” інформаційним повідомленням, своєчасно повідомити про це “ЯША ТАКСІ”, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “ЯША ТАКСІ”;

вживати всіх заходів для недопущення відмови від надання послуг з перевезення Клієнту, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “ЯША ТАКСІ”;

стежити за технічною справністю автомобіля, тримати кузов і салон автомобіля в чистоті, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “ЯША ТАКСІ”;

забезпечити подачу у вказаний в Замовленні час, точно за вказаною в повідомленні адресою, із забезпеченням комфортної посадки Клієнтів, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “ЯША ТАКСІ”;

невідкладно надавати “ЯША ТАКСІ” всю інформацію, пов’язану із ціноутворенням послуги з перевезення, яку він надав або збирається надати Клієнту в результаті отриманої від “ЯША ТАКСІ” інформаційної послуги для забезпечення, у випадку необхідності та можливості попередньо надавати “ЯША ТАКСІ” таку інформацію Інформаторам;

бути ввічливим і стриманим у відносинах із своїми Клієнтами, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “ЯША ТАКСІ”;

сплатити штраф за порушення своїх зобов’язань у випадках передбачених цим Договором.

 1. 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. РОЗРАХУНКИ МіЖ СТОРОНАМИ

5.1. В процесі надання інформаційних послуг Замовник сплачує “ЯША ТАКСІ” їх вартість за кожний момент фактичного придбання інформації, на умовах попередньої оплати.

5.2. Вартість кожної придбаної за цим Договором інформаційної послуги через Мобільний додаток визначається в Мобільному додатку згідно поточної вартості послуг “ЯША ТАКСІ” в певному регіоні та в певний час, у відсотковому відношенні від вартості наданої Замовником Клієнту послуги із перевезення, за кожний момент придбання інформації, якщо інформація стосується послуги з перевезення, наданої безпосередньо Сервісом “ЯША ТАКСІ”.

5.3. Вартість послуг може бути зменшена/збільшена “ЯША ТАКСІ” тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд “ЯША ТАКСІ”, але згідно з умовами, передбаченими цим Договором, “ЯША ТАКСІ” зобов’язується повідомити про це «Замовника» шляхом опублікування інформації на Веб-сайті “ЯША ТАКСІ” або в Мобільному Додатку.

5.4. Для оплати послуг Замовник здійснює Перший авансовий платіж згідно п.3.3. цього Договору. Наступні авансові платежі у будь-якій сумі, та дозволяють підтримувати позитивний Баланс рахунку «Замовника» у розмірі, не менше 0,00 грн.(Нуль гривень).

5.5. Сума авансового платежу відображається на Особовому рахунку «Замовника» і становить його баланс.

5.6. Після настання моменту фактичного придбання інформаційної послуги, “ЯША ТАКСІ” здійснює списання з Особового рахунку Замовника коштів, які відповідають вартості інформаційної послуги, визначеної згідно умов цього Договору.

5.7. Якщо Замовник протягом 5 (П’ять) днів після придбання послуги “ЯША ТАКСІ” не пред’явить письмову претензію за адресою електронної пошти info@yasha.taxi щодо якості наданої інформаційної послуги, то послуга вважається наданою у повному обсязі та належним чином.

5.8. Під час оплати інформаційних послуг Замовник повинен використовувати виключно грошові кошти, банківські рахунки та банківські картки, належні йому особисто. У випадку залучення Замовником третіх осіб до оплати придбаних ним у “ЯША ТАКСІ” інформаційних послуг на підставі цивільних Договорів укладених ним з третіми особами, як то використання банківської картки дружини /чоловіка та в усіх інших випадках, Замовник несе самостійну відповідальність перед такими третіми особами за використання їх коштів. Будь-які кошти, які надійшли “ЯША ТАКСІ” із посилання на Логін Замовника, вважаються такими, що надійшли від Замовника, незалежно від особи, яка здійснила таку оплату, та всі заяви від таких осіб щодо повернення сплачених коштів розглядатися “ЯША ТАКСІ” не будуть та повинні вирішуватися між таким платником та Замовником безпосередньо, без залучення “ЯША ТАКСІ”.

5.9. “ЯША ТАКСІ” не має права здійснювати перевірку джерел походження коштів, які використані Замовником для оплати придбаних у “ЯША ТАКСІ” інформаційних послуг.

5.10. Наступним Замовник дозволяє та доручає “ЯША ТАКСІ” виступати в якості обмеженого торгового агента виключно з метою стягнення від імені Замовника Вартості послуги з перевезення, сплачених Користувачем або Клієнтом через послугу Платежі через Мобільний додаток. Замовник погоджується з тим, що будь-які платежі, здійснені через послугу Платежі через Мобільний додаток, вважаються такими ж, як і платежі, які безпосередньо надходять Замовнику, та відображаються на його Особовому рахунку та можуть бути використані для проведення взаємних розрахунків Сторін за цим Договором.

 1. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. “ЯША ТАКСІ” не відповідає перед Користувачами, Клієнтами Замовника та самим Замовником, а також перед державними органами, органами місцевого самоврядування та третіми особами за зобов’язаннями Замовника або за будь-які порушення, допущені Замовником в результаті здійснення ним діяльності із надання послуг з перевезення.

6.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

6.3. У разі отримання скарг від Користувачів Сервісу “ЯША ТАКСІ”, Клієнтів Замовника, які вказують на порушення Замовником своїх зобов'язань за цим Договором або за договорами перевезення, укладеними між Користувачем, Клієнтом та Замовником, наприклад, використання технічно несправного транспортного засобу, надання послуг з перевезення Клієнта з істотним запізненням, відмова від надання послуг з перевезення Клієнта без поважних причин та в інших випадках, які свідчать про порушення прийнятих на себе Замовником зобов’язань, а також у разі недостатності коштів на Особовому рахунку Замовника або у разі наявності у Замовника більше 5% відмов від надання послуг з перевезення Клієнта, “ЯША ТАКСІ” в односторонньому порядку має право тимчасово припиняти доступ до Мобільного Додатку, а у разі не усунення порушень протягом розумного строку, або повторності порушень, припинити надання послуг такому Замовнику за цим Договором або розірвати Договір в односторонньому порядку.

6.4. У випадках виявлення “ЯША ТАКСІ” обставин недобросовісного виконання Замовником умов цього Договору, випадках надходження на адресу “ЯША ТАКСІ” обґрунтованих письмових або усних скарг від Користувачів, Клієнтів Замовника або третіх осіб, пов’язаних із недобросовісним використанням придбаної у “ЯША ТАКСІ” інформаційної послуги Замовником у своїй діяльності, при наданні послуг з перевезення, такі випадки вважаються Сторонами як безспірні випадки завдання шкоди діловій репутації “ЯША ТАКСІ” і тягнуть за собою обов’язок Замовника сплатити штраф, розмір яких зазначається у Мобільному додатку. Замовник погоджується, що “ЯША ТАКСІ” має право утримувати суму нарахованих штрафів із Особового рахунку Замовника,

6.5. Сплата штрафу у випадках передбачених цим Договором не звільняє Замовника від виконання обов’язків та усунення порушень. Також сплата штрафу не позбавляє “ЯША ТАКСІ” права на розірвання Договору, або обмеження чи припинення доступу до Мобільного Додатку.

6.6. Сторони погодили, що повну відповідальність за будь-яке порушення будь-яких законів та підзаконних нормативно-правових актів, які можуть виникнути внаслідок надання Послуг з перевезення, несе виключно Замовник.

 1. 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникати в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

7.2. При неможливості врегулювати Сторонами розбіжності спір вирішується за встановленою підсудністю та в порядку визначеним чинним законодавством України.

 1. 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір укладено на невизначений строк.

8.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Замовником та “ЯША ТАКСІ”, у випадках та порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

8.3. Договір також може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

 1. 9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

9.2. До форс-мажору, зокрема, але не виключно, відносяться:

пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха;

військові дії, антитерористичні операції, страйки, збої в роботі платіжних систем та мережі інтернету, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

9.3. Строк виконання зобов’язань Сторін за цим Договором продовжується на строк дії обставин форс-мажору. В разі, якщо такі обставини тривають більше, ніж 3(Три) місяці поспіль, Сторони мають право на розірвання цього Договору із посиланням на такі форс-мажорні обставини.

 1. 10. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

10.1. Сторони усвідомлюють та погоджуються, що цей Договір не є трудовим Договором, не є Договором підряду, і що “ЯША ТАКСІ” надає «Замовнику» виключно інформаційні послуги за цим Договором на платній основі.

10.2. Замовник надає Клієнтам послуги з перевезення на власний ризик. Замовник самостійно та за власний рахунок здійснює обладнання транспортного засобу відповідно до вимог законодавства, при необхідності отримує всі передбачені дозволи та ліцензії для здійснення діяльності з перевезення пасажирів, самостійно веде облік та сплачує податки і збори, пов’язані з наданням ним послуг з перевезення Клієнтам, та несе самостійну відповідальність за результати такої діяльності.

10.3. Замовник усвідомлює і погоджується з тим, що “ЯША ТАКСІ” не виступає його податковим агентом щодо будь-яких податків та зборів, які стягуються на території України відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку із акцептуванням даного Договору.

10.4. “ЯША ТАКСІ” має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови Договору в будь-який час шляхом публікування інформації на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку.

10.5. “ЯША ТАКСІ” має право організовувати та проводити строкові акції, у тому числі шляхом внесення змін та доповнень до цього Договору, запроваджувати та скасовувати бонусні та інші заохочувальні програми.

10.6. Замовник поінформований і погоджується з тим, що Мобільний Додаток може бути тимчасово недоступний з технічних причин, зокрема, у зв’язку із проблемами пов’язаними з функціонуванням мережі інтернету, через планові роботи, технічні неполадки або модернізацію програмного забезпечення Сервісу “ЯША ТАКСІ”, відсутністю мережі на мобільних пристроях через збої в роботі мобільних операторів тощо. У зв’язку із такими обставинами “ЯША ТАКСІ” не гарантує конкретну або мінімальну наявність доступу до Мобільного Додатку і Замовник не має з цього приводу претензій до “ЯША ТАКСІ”.

10.7. Акцептуючи цей Договір Замовник стверджує, що має повну цивільну дієздатність, дійсні права на керування транспортним засобом, має на законних підставах у користуванні транспортний засіб у технічно справному стані, придатний для здійснення перевезень, право здійснювати перевезення пасажирів та багажу, усі необхідні дозволи, і зобов’язується дотримуватись правил перевезення та вимог чинного законодавства щодо здійснення своєї діяльності з надання послуг перевезень.

 1. 11. ЛІЦЕНЗІЯ

11.1. Відповідно до цієї Угоди “ЯША ТАКСІ” надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, на:

- доступ до Мобільного додатку і використання Мобільного додатку на особистому пристрої Користувача виключно з метою користування Сервісом “ЯША ТАКСІ”;

- використання виключно інформації та отримання доступу до неї через Мобільний додаток, в тому числі для комерційного використання.

11.2. Будь-які права, які прямо не передбачено цим Договором, належать та залишаються за “ЯША ТАКСІ”.

11.3. Погоджуючись з умовами цього Договору в існуючій редакції, Замовник висловлює свою згоду на отримання рекламної інформації, поширюваної по мережах зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена законодавством.

11.4. Сторони погоджують, що виключні права на Сервіс “ЯША ТАКСІ” та його зміст: платформа “ЯША ТАКСІ”, Веб сайт, Мобільний додаток, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст (за винятком новинної стрічки), графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об'єкти права інтелектуальної власності, є виключною власністю правовласника і не можуть бути використані без письмової згоди правовласника.

11.5. Ці Умови не передбачають надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання найменування “ЯША ТАКСІ”, Веб сайту та Мобільних додатків будь-яким чином, крім способів, передбачених його функціональними можливостями та цим Договором.

11.6. “ЯША ТАКСІ” може надавати мітки, етикетки, наклейки чи інші позначки, що відносяться до “ЯША ТАКСІ” або іншим чином вказують на те, що ви використовуєте Сервіс “ЯША ТАКСІ”. За цим Договором надається Замовнику невиключна, несубліцензована, непередавана ліцензія на використання таких знаків, і лише для того, щоб вказати, що Замовник надає Послуги з перевезення за допомогою Мобільного додатку. Після закінчення дії цього Договору Замовник зобов’язаний негайно видалити будь-які ознаки, що відносяться до знаку для товарів та послуг (комерційного найменування) “ЯША ТАКСІ”.

11.7. Замовник не має права:

- відтворювати і поширювати Мобільний додаток, в комерційних цілях ( у тому числі за плату ), в тому числі в складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди правовласника.

- змінювати, декомпілювати, дешифрувати і проводити інші дії з програмним кодом, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів Мобільного додатку, створення похідних творів, а також здійснювати ( дозволяти здійснювати ) інше використання Додатку «ЯША ТАКСІ», будь-яких його компонентів без письмової згоди правовласника.

- користувач не має права змінювати і / або видаляти найменування Додатку «ЯША ТАКСІ», знак охорони авторського права (©) або інші вказівки на правовласника.

 1. 12. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

12.1. Умови цього Договору регулюються і тлумачяться відповідно до законодавства України.

12.2. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України

12.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цього Договору будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цього Договору.

УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ

«ЯША ТАКСІ» пропонує уважно ознайомитися з текстом публічної Оферти, і в разі незгоди з будь-яким пунктом, пропонується відмовитися від Послуг, що надаються за умовами цієї Оферти, не інсталювати (не встановлювати) Додаток «ЯША ТАКСІ» або видалити встановлений Мобільний додаток «ЯША ТАКСІ».

Цей документ є публічною офертою та публічним договором (далі-Договір) і згідно ст. 633, 641 та гл.63 Цивільного кодексу України, що адресований будь-якій фізичній особі (далі - Користувач), є офіційною пропозицією "ЯША ТАКСІ", тобто компанії, що діє під комерційним позначенням «ЯША ТАКСІ» (далі - "ЯША ТАКСІ") і містить всі істотні умови регламентування відносин, що виникають між Користувачами Веб-сайту, Мобільному додатку "ЯША ТАКСІ", а також за телефонним номером 226.

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До початку використання сервісом та можливостями Веб сайту, Мобільного додатку “ЯША ТАКСІ”, а також за телефонним номером 226 (спільно поіменовані - Сервіс “ЯША ТАКСІ”) Користувачу необхідно для початку висловити свою згоду з Угодою Користувача, Умовами платежів, Положенням про Конфіденційність мобільного додатку “ЯША ТАКСІ” шляхом вказівки «Я згоден з Угодою» при встановленні та початку використання Мобільного додатку.

Після надання зазначеної згоди Користувач має доступ для використання Мобільного додатку “ЯША ТАКСІ”, але розуміє, що "ЯША ТАКСІ" залишає за собою право негайно скасувати цю Угоду або припинити надавати Послуги взагалі, або позбавити Користувача частково доступу до Послуг в будь-який час з будь-яких причин.

1.2. Якщо будь-яке з вище вказаних положень не влаштовує користувача, радимо утриматися від використання сервісів “ЯША ТАКСІ”. "ЯША ТАКСІ" залишає за собою право вносити зміни в дане положення, без попереднього погодження з Користувачами.

1.3. Користувач визнає, що за допомогою Сервісу ”ЯША ТАКСІ" не забезпечує здійснення перевезень, надання логістичних послуг та доставки, і не функціонує як транспортна компанія, і що такі перевезення та/або доставка надаються незалежними сторонніми перевізниками, які не є співробітниками «ЯША ТАКСІ» або її афілійованими структурами.

1.4. Сторони визнають, що використання Сервісу ”ЯША ТАКСІ" можливе виключно в порядку, спосіб та згідно правил та обмежень, встановлених в цій Угоді, а також на Веб-сайті, Мобільному додатку "ЯША ТАКСІ", а також за телефонним номером 226.

 1. 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

"ЯША ТАКСІ" - особа(компанія), яка має право на використання комерційного найменування “ЯША ТАКСІ” та забезпечує функціонування платформи, доступ до якої забезпечується через мобільні додатки.

Веб сайт - Yasha.taxi

Мобільний Додаток - Додаток “ЯША ТАКСІ” для мобільних пристроїв Android, iOS.

Телефонний номер 226 - телефонний номер, за допомогою дзвінка на який Користувач може скористатися Сервісом “ЯША ТАКСІ”.

Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації виповнилося 18 (Вісімнадцять) років, або юридична особа (або громадське формування), яка прийняла умови цієї Угоди і користується послугами Мобільних додатків;

Сервіс “ЯША ТАКСІ” - це можливість використання технологічної платформи за допомогою веб-сайту, мобільного додатку “ЯША ТАКСІ”, або за телефонним номером 226, що дозволяє Користувачам організовувати і планувати перевезення та/або надання логістичних послуг, доставки за участі незалежних сторонніх постачальників таких послуг або придбання чи замовлення товарів, зокрема незалежних сторонніх транспортних компаній, незалежних постачальників логістичних послуг або постачальниками товарів чи ресторанами, відповідно до угоди з "ЯША ТАКСІ" або її афілійованими особами («Незалежні постачальники»). Якщо Користувачем не укладено окремий письмовій договір з "ЯША ТАКСІ", то Послуги надаються Користувачеві винятково для особистого, некомерційного використання.

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за допомогою таких відомостей.

Заборонені до перевезення предмети - не можуть бути перевезені за допомогою Сервісу “ЯША ТАКСІ” або прийняті в якості відправлення для Доставки наступні предмети за невиключним списком, зокрема: дорогоцінне каміння, вироби із дорогоцінних каменів та металів, небезпечні та рідкісні тварини і рослини, зброя та складові частини зброї, моделі зброї, їх повнорозмірні моделі та точні копії; вибухові речовини (за класифікацією ІАТА), людські залишки, антикваріат, хутро окремо від особи, кредитні карти, банкноти будь-яких національних валют, чеки окремо від особи, порнографія або інші предмети, заборонені до перевезення відповідно до законодавства; будь-які документи, що засвідчують особу, окремо від особи.

 1. 3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

3.1. Надання Сервісу «ЯША ТАКСІ» є можливим виключно за умови доступу через мережу Інтернет Веб сайту, встановлення Користувачем Мобільного додатку на мобільний пристрій Користувача та наявності у такого мобільного пристрою доступу до мережі Інтернет, або дзвінка на телефонний номер 226, а також за умови дотримання цієї Угоди.

3.2. Для використання Послуг за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку в повному обсязі (зокрема - шляхом створення замовлення, перегляду попередніх замовлень тощо) Користувач має зареєструватися та створити власний унікальний обліковий запис.

3.3. Отримуючи доступ до Веб сайту, Додатку та добровільно створюючи профіль, Користувачі визнають і погоджуються з цією Угодою, Умовами платежів, Політикою конфіденційності.

3.4. Користувач має право створити Обліковий запис, якщо йому виповнилося 18 років. Під час реєстрації Користувач має вказати достовірну особисту інформацію, а саме: номер мобільного телефону або обліковий запис соціальної мережі, а також в разі використання способу оплату "безготівковий" вказати реквізити дійсної власної банківської картки. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в подальшому при використання сервісів Веб сайту, Мобільних додатків, "ЯША ТАКСІ" має право призупинити та/або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача. Користувач не може користуватися декількома обліковими записами одразу в разі наявності заборгованості перед “ЯША ТАКСІ”. “ЯША ТАКСІ” має право призупинити доступ будь-якого або всіх облікових записів, належних Користувачеві, за наявності будь-якої заборгованості, а також на інших умовах, визначених цією Угодою.

3.5. Користувач погоджується дотримуватися розумних заходів безпеки, щоб зберегти власний логін (номер телефону або обліковий запис соціальної мережі, за допомогою яких здійснено реєстрацію за допомогою Мобільного додатку) та смс-пароль для входу в обліковий запис в таємниці, та погоджується з тим, що виключно Користувач несе повну відповідальність одноосібно за всі дії, що виконуються з його облікового запису, та вважаються такими, які виконав сам Користувач.

3.6. "ЯША ТАКСІ" залишає за собою право заблокувати Обліковий запис Користувача взагалі або позбавити частково доступу до Сервісу в будь-який час з будь-яких причин без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

3.7. Зобов'язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих для реєстрації за допомогою Веб сайту, Мобільних додатків для включення таких персональних даних до бази персональних даних користувачів Мобільного додатку.

3.8. Користувач зобов'язується не розголошувати інформацію щодо власного облікового запису й не надавати доступ до нього третім особам. Користувач несе відповідальність за будь-яке використання таких даних третіми сторонами, включно з висловлюваннями та будь-якими іншими діями, які здійснюються за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку під іменем користувача та/або з використанням смс-пароля.

"ЯША ТАКСІ" не несе відповідальність за використання незареєстрованими третіми особами облікового запису зареєстрованого Користувача. Користувач зобов'язаний негайно інформувати "ЯША ТАКСІ", якщо їхнє ім'я або смс-пароль було викрадено, розголошено або втрачено.

3.9. Часткове використання Веб сайту, Мобільного додатку, а також шляхом дзвінку на телефонний номер 226 можливе без реєстрації Користувача. Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов'язується дотримуватись умов цієї Угоди при використанні Сервісу.

3.10. Сервіс “ЯША ТАКСІ” призначений виключно для надання Користувачам інформаційних послуг, зокрема, доступу до загальнодоступної (публічної) інформації, інформації, яка правомірно надана третіми особами, об'єктів прав інтелектуальної власності, які правомірно використовуються шляхом розміщення в Мобільних додатках.

3.11. На Веб сайті та в Мобільному додатку забороняється поширення інформації, що має конфіденційний характер або належить третім особам, що не надавали відповідної згоди на її розміщення. В разу виявлення такого випадку Користувач повинен повідомити "ЯША ТАКСІ" про факт такого порушення.

3.12. "ЯША ТАКСІ" не несе відповідальності і не бере на себе зобов'язань перед Користувачами щодо послуг, які надаються Користувачам третіми особами через Сервіс. "ЯША ТАКСІ" не несе відповідальності за терміни, якість надання інформації про такі послуги, а також "ЯША ТАКСІ" не несе відповідальності перед Користувачем за можливі негативні наслідки, шкоду (збитки), заподіяну Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг третіми особами.

3.13. Видалення Мобільного додатку Користувачем є підтвердженням відмови такого Користувача від отримання Послуг, звільняє «ЯША ТАКСІ» від відповідальності за будь-які негативні наслідки для такого Користувача, але не звільняє Користувача від виконання зобов’язань, які виникли до моменту відмови Користувача від отримання Послуг, замовлених згідно цієї Угоди до моменту видалення Додатку.

3.14. Сервіс “ЯША ТАКСІ” не може використовуватися для надання послуг щодо Заборонених до перевезення предметів.

 1. 4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Погоджуючись з цією Угодою, Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, і згодний з його умовами, фактом акцепту цього Договору Користувач надає "ЯША ТАКСІ" дозвіл на обробку своїх персональних даних, з метою можливості виконання умов даного Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну використання Веб сайту, Мобільного додатку та телефонного номеру 226 згідно цієї Угоди, а також протягом наступних трьох років після закінчення такого використання, якщо це пов’язано із відносинами, що визначаються цією Угодою та Умовами конфіденційності.

 1. 5. КОНТЕНТ, НАДАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ. ЗБІР ТА ОБРОБКА ДАНИХ

5.1. Під час використання Веб сайту, Мобільного додатку Користувачем може надаватися наступний контент: відгуки, пропозиції, оцінки тощо. Контент може бути наданий у формі тексту, зображень тощо. Зазначений контент є власністю Користувача, однак внаслідок його розміщення на Веб сайті, в Мобільному додатку Користувач надає свою згоду на його використання "ЯША ТАКСІ": копіювати, змінювати, розповсюджувати, оприлюднювати, привселюдно використовувати або будь-яким іншим способом використовувати такий контент у всіх форматах і каналах поширення, відомих у цей час або розроблених пізніше без подальшого сповіщення або одержання від Користувача згоди та без вимоги оплати на користь Користувача або на користь будь-якої іншої фізичної або юридичної особи.

5.2. Користувач, який розміщує будь-який контент гарантує, що не порушує прав інтелектуальної власності чи авторських прав третіх осіб, або прав на гласність чи приватне життя. Користувач зобов’язується не надавати контент ганебного, наклепницького, ненависного, насильницького, непристойного, порнографічного, незаконного або образливого характеру, або інший, який призводить до порушення чинного законодавства.

5.3. "ЯША ТАКСІ" залишає за собою право розглядати, контролювати або видаляти контент на власний розсуд у будь-який час і з будь-якої причини без надсилання повідомлення Користувачеві. "ЯША ТАКСІ" не перевіряє регулярно Контент, що розміщується Користувачами.

Якщо "ЯША ТАКСІ" зазнає будь-які збитки, пов 'язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов'язаний відшкодувати ці збитки "ЯША ТАКСІ" в повному обсязі.

5.4. Надання інформаційних послуг і розміщення реклами в Мобільному додатку здійснюється виключно "ЯША ТАКСІ" або за попередньої письмової згоди з "ЯША ТАКСІ". Несанкціоноване розміщення інформації рекламного характеру Користувачами заборонено, в іншому випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати "ЯША ТАКСІ" понесені збитки в повному обсязі.

 1. 6. ПРОМОКОДИ

6.1. "ЯША ТАКСІ" на власний розсуд може створювати та надавати Промокоди в межах акцій, спрямованих на стимулювання Користувача проявити підвищений інтерес до послуг сервісу. Користувач погоджуєтеся, що Промокоди слід використовувати законним способом та з належною метою відповідно до певних умов, які встановлені для такого промокоду.

6.2. Забороняється жодним чином дублювати, продавати, передавати або оприлюднювати Промокоди, якщо тільки Користувач не отримав на це відповідного дозволу зі сторони "ЯША ТАКСІ".

6.3. Користувач усвідомлює, що Промокоди не можна обмінювати на готівку, а також що строк дії Промокоду може бути вичерпаний до моменту його використання, що Промокод може бути визнаний недійсними у будь-який час і з будь-якої причини "ЯША ТАКСІ" без виникнення будь-яких зобов’язань.

6.4. Якщо "ЯША ТАКСІ" дійде висновку, що вигоди отримані Користувачем були в разі помилкового, не чесного, незаконного використання Промокоду, то "ЯША ТАКСІ" залишає за собою право анулювати всі раніше отримані вигоди.

 1. 7. ЛІЦЕНЗІЯ

7.1. Відповідно до цієї Угоди “ЯША ТАКСІ” надає Користувачу обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, на:

доступ до Додатку і використання Додатку на особистому пристрої Користувача виключно з метою користування Послугами;

використання будь-якого вмісту, інформації та супутніх матеріалів і отримання доступу до них через надання Послуг виключно для особистого, некомерційного використання.

7.2. Будь-які права, які прямо не передбачено цими Умовами, належать та залишаються за “ЯША ТАКСІ”.

 1. 8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Погоджуючись з цими Умовами, Користувач висловлює свою згоду на отримання будь-якої інформації, поширюваної по мережах зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена законодавством. Виключні права на Сервіс «ЯША ТАКСІ» та його зміст: платформа «ЯША ТАКСІ», Веб сайт, Мобільний додаток, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст (за винятком новинної стрічки), графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об'єкти права інтелектуальної власності, є виключною власністю правовласника і не можуть бути використані без письмової згоди правовласника.

8.2. Ці Умови не передбачають надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання платформи «ЯША ТАКСІ», Веб сайту та Мобільних додатків будь-яким чином, крім способів, передбачених його функціональними можливостями та цими Умовами.

Користувач не має права:

відтворювати і поширювати Додаток «ЯША ТАКСІ», в комерційних цілях (у тому числі за плату), в тому числі в складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди правовласника.

змінювати, декомпілювати, дешифрувати і проводити інші дії з програмним кодом, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів Додатку «ЯША ТАКСІ», створення похідних творів, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Додатку «ЯША ТАКСІ», будь-яких його компонентів без письмової згоди правовласника.

8.3. користувач не має права змінювати і / або видаляти найменування Додатку «ЯША ТАКСІ», знак охорони авторського права (©) або інші вказівки на правовласника.

8.4. «ЯША ТАКСІ» має право не приступати до надання доступу до Сервісу або припинити його надання в разі виникнення у Користувача перед «ЯША ТАКСІ» або третіми особами, залученими за допомогою Веб сервісу, Мобільного додатку, або телефонного номеру простроченої заборгованості, незалежно від підстав виникнення такої заборгованості.

 1. 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. СЕРВІС НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» І «НА УМОВАХ НАЯВНОСТІ». «ЯША ТАКСІ» ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЗАЯВ ТА ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ, ТАКИХ ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ АБО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ, ЯВНО НЕ ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕКТНОЇ МЕТИ І ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. КРІМ ТОГО, «ЯША ТАКСІ» НЕ РОБИТЬ ЗАЯВ, НЕ ПОРУЧАЄТЬСЯ І НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЙ ЩОДО НАДІЙНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ АБО НАЯВНОСТІ ПОСЛУГ АБО БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ АБО ТОВАРІВ, ЗАПИТУВАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЛУГ, АБО ЩО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ БЕЗУПИННО ТА БЕЗВІДМОВНО. «ЯША ТАКСІ» НЕ ГАРАНТУЄ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ, БЕЗПЕКИ ЧИ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРЕВІЗНИКІВ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДИВСЯ НЕСТИ ВСІ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ НИМ ЗАПИТУВАНИХ ПОСЛУГ В МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, В ЯКІЙ ЦЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ. «ЯША ТАКСІ» НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ, ШТРАФНІ ЧИ ІНШІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК, ЗАГУБЛЕНІ РЕЧІ, ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ АБО ЗА ПОШКОДЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСЛУГАМИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ЗУМОВЛЕНІ ВИКОРИСТАННЯМ ПОСЛУГ, НАВІТЬ ЯКЩО «ЯША ТАКСІ» ПОПЕРЕДИЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

9.2. «ЯША ТАКСІ» НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АБО ВТРАТИ, ЩО СТАЛИ СЛІДСТВОМ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ АБО ЙОГО ДІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ТАКІ ПОСЛУГИ. ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, У ВИПАДКУ:

Сервіс в цілому, Веб сайт, Мобільний додаток та їх функціонал відповідає (відповідатиме) всім очікуванням Користувача;

Сервіс буде надаватися безперервно, надійно і без помилок;

Якість транспортних та/або логістичних послуг, що надаються Користувачам, буде відповідати очікуванням і намірам Користувача.

9.3. "ЯША ТАКСІ" не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Порталі та Мобільних додатках, а також при використанні Сервісу "ЯША ТАКСІ", а та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням Сервісу за допомогою Веб сайту, Мобільних додатків та за телефонним номером 226; відсутністю можливості отримати доступ до Сервісу або використовувати його; ненаданням чи неналежним наданням послуг Користувачам будь-якими третіми особами; будь-якими діями чи бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання Веб сайту та Мобільних додатків. Користувач погоджуєтеся, що до відшкодування збитків, які виникли в результаті використання Сервісу, “ЯША ТАКСІ” не має жодного відношення.

9.4.Всі претензії щодо неналежного виконання зобов'язань за цією Угодою Користувач має право направити в «ЯША ТАКСІ» шляхом, передбаченим Додатком «ЯША ТАКСІ» та/або на адресу електронної пошти info@yasha.taxi

 1. 10. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

10.1. Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і "ЯША ТАКСІ" агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.

10.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

10.4. Бездіяльність з боку "ЯША ТАКСІ", в разі порушення Користувачем або третіми особами положень цієї Угоди не позбавляє "ЯША ТАКСІ" права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови "ЯША ТАКСІ", а від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

 1. 11. ПРИПИНЕННЯ ПОСЛУГ ТА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ НАДАННЯ ПОСЛУГ

11.1. "ЯША ТАКСІ" зберігає за собою право припиняти надання Сервісу у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення. Незважаючи на те, що "ЯША ТАКСІ" докладає всіх зусиль, щоб максимально подовжити термін надання Сервісу, іноді буває так, що може бути припинено надання однієї з частин Сервісу у зв’язку із завершенням її терміну. Якщо незабаром “ЯША ТАКСІ” припинить підтримку деяких зі своїх продуктів або послуг, Користувач все одно зможете користуватися ними до дати завершення терміну їх надання.

11.2. Якщо незабаром “ЯША ТАКСІ” припинить підтримку певної частини Сервісу або Сервісу в цілому , “ЯША ТАКСІ” має право надіслати Користувачам відповідне повідомлення до дати припинення. До цього часу Користувач повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб здійснити успішне перенесення своїх даних. Користувач також може повністю відмовитися від користування зазначеною Послугою до дати завершення терміну її надання.

11.3. “ЯША ТАКСІ” не несе відповідальності перед Користувачем або третіми сторонами за внесення змін, тимчасове або повне припинення Сервісу або будь-якої його частини, яку “ЯША ТАКСІ” пропонує або до якої надає доступ.

УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

Дані Умови, адресовані будь-якій особі, є офіційним, публічною пропозицією, носить характер публічного договору та в Відповідно до ст. 633 ЦК України має належну юридичну силу.

“ЯША ТАКСІ” пропонує уважно ознайомитися з текстом публічної Оферти, і в разі незгоди з будь-яким пунктом, пропонується відмовитися від Послуг, що надаються за умовами цієї Оферти, не інсталювати(встановлювати) Додаток “ЯША ТАКСІ” або видалити встановлений Додаток “ЯША ТАКСІ”.

Приймаючи дану Політику, Користувач підтверджує, що він ознайомився та безумовно підтверджує свою згоду з Положенням про конфіденційність, Угодою Користувача, розміщеним у Мобільному Додатку.

 1. 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цих Умовах (далі за текстом - Угода), нижченаведені терміни мають наступні значення:

Сервіс “ЯША ТАКСІ” - це можливість використання технологічної платформи за допомогою веб-сайту, мобільного додатку “ЯША ТАКСІ”, або за телефонним номером 226, що дозволяє Користувачам організовувати і планувати перевезення та/або надання логістичних послуг, доставки за участі незалежних сторонніх постачальників таких послуг або придбання чи замовлення товарів, зокрема незалежних сторонніх транспортних компаній, незалежних постачальників логістичних послуг або постачальниками товарів чи ресторанами, відповідно до угоди з “ЯША ТАКСІ” або її афілійованими особами («Незалежні постачальники»). Якщо Користувачем не укладено окремий письмовій договір з “ЯША ТАКСІ”, то Послуги надаються Користувачеві винятково для особистого, некомерційного використання.

“ЯША ТАКСІ” – особа ( компанія ), яка має право на використання комерційного найменування “ЯША ТАКСІ” та забезпечує функціонування платформи, доступ до якої забезпечується через мобільні додатки.

Веб сайт – Yasha.taxi

Мобільний Додаток - додаток для мобільних пристроїв “ЯША ТАКСІ” для iOS, Android та “ЯША ДРАЙВЕР” для Android.

Телефонний номер 226 - телефонний номер, за допомогою дзвінка на який Користувач може скористатися Сервісом “ЯША ТАКСІ”.

Користувач (Клієнт) - фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послуги з перевезення пасажирів, доставку багажу, доставку ручної поклажі в пункт призначення, яка погодилась з цими Умовами, Положенням про конфіденційність, Угодою Користувача та Платіжною політикою Мобільного додатку, та користується послугами Веб сайту, Мобільного додатку або за телефонним номером 226;

Користувач (Замовник) - фізична або юридична особа, яка погодилася з умовами Оферти (Договору про надання інформаційних послуг) та придбала інформацію у “ЯША ТАКСІ” за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку або за телефонним номером 226.

Послуги - послуги перевезення пасажирів автомобільним транспортом та/або доставки, замовлені Користувачами за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку або за телефонним номером 226

Замовлення - інформаційний запит та/або інформація, наявна у Клієнта, щодо замовлення на перевезення або доставку: адреси пункту відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, або інші подробиці інформації, яку надав Клієнт або яка отримана з будь яких інших відкритих джерел, внесена до Сервісу “ЯША ТАКСІ” за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку або дзвінка за телефонним номером 226;

Банківська картка - банківська картка Міжнародної платіжної системи MasterCard, Visa;

Міжнародна платіжна система - міжнародні платіжні системи MasterCard, Visa. Міжнародні платіжні системи визначаються в залежності від приналежності Банківської картки Користувача до певної міжнародної платіжної системи. Доступ до міжнародної платіжної системи здійснюється Сервісом “ЯША ТАКСІ” за допомогою третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг та які мають відповідні дозволи та ліцензії.

Інші терміни використовуються в значенні, зазначеному в Угоді з користувачем.

 1. 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Сервіс за допомогою Веб Сайту, Мобільного додатку або за допомогою дзвінка на телефонний номер 226 щодо опублікування інформаційного запиту являються безкоштовними для Користувача (Клієнта).

2.2. В разі якщо між Користувачем(Клієнтом) та Користувачем(Замовником) за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку фіксується факт замовлення на надання Послуги, то згідно законодавства, у Користувач(Клієнт) має обов'язок щодо оплати наданих йому Послуг на користь Користувача(Замовника) . Сума замовлення Користувача(Клієнта) - означає вартість перевезення/доставки (яка включає відповідні податки і збори), за визначеним Користувачем (Клієнтом) маршрутом, та яка була погоджена Користувачем (Клієнтом) в момент створення Замовлення.

2.3. Користувачі погоджуються, що за певних обставин, зокрема у періоди підвищеного попиту на Послуги (в тому числі, у святкові, передсвяткові дні, у дні проведення масових заходів, при заторах на дорогах, в залежності від погодних умов, а також в інших випадках), рекомендовані тарифи, що зазначаються на Веб сайті або у Мобільному додатку, можуть мати динамічний характер зміни (бути збільшеними або зменшеними ) в залежності від рівня попиту.

2.4. Користувач розуміє, що в процесі надання послуги, сума Замовлення може бути змінена, від попередньо визначеної суми (зміна суми може відбуватися в результаті зміни маршруту, тривалому очікуванні тощо), в такому випадку вартість послуги буде перераховану по факту її надання, та відповідна різниця буде списана з картки Користувача(Клієнта) у випадку способу оплати "Банківська карта" або оплачена готівкою.

2.5. Користувач має право провести оплату за надані Послуги за допомогою використання своєї Банківської картки. “ЯША ТАКСІ” за допомогою функціонала Веб сайту, Мобільного додатку або за телефонним номером 226 може надавати можливість вибору даної опції, а її технічна реалізація (приймання та перерахування платежів) здійснює залучена спеціалізована третя особа, що уповноважена надавати послуги з переказу коштів.

2.6. Таким чином безготівкові розрахунки з використанням Банківських карток здійснюються Міжнародною платіжною системою. “ЯША ТАКСІ”, відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуги, що підлягає оплаті, та доведення вказаної інформації до користувачів Сервісу.

2.7. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом безпосередньої передачі готівкових грошових коштів Користувачу (Замовнику), що надав Послугу.

 1. 3. ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ДОДАВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ КОРИСТУВАЧА В МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК.

3.1. Для забезпечення можливості здійснення розрахунків за надані Послуги за допомогою Банківських карток Користувач(Клієнт) зобов'язаний на Веб сайті або після встановлення Мобільного додатку на власний мобільний пристрій та реєстрації, в розділі "Оплата" вказати номер дійсної власної банківської карти, з якої планує оплачувати Послуги.

3.2. “ЯША ТАКСІ” не несе відповідальності за точність та правильність інформації, яка надається Користувачем при реєстрації, а також переданих Користувачем до Сервісу “ЯША ТАКСІ” даних про Банківські картки.

При додаванні банківської картки інформація Користувача перенаправляється на форму третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг, з метою перевірки дійсності картки, для введення даних Банківської картки: номер картки, період до якого картка є дійсною, Ім'я власника картки, захисний код (CVV2). Якщо введені Користувачем дані дійсні та вірні, Банківська картка успішно додається до Профілю Користувача.

3.3. Сервіс не збирає, не зберігає, не моніторить дані Банківських карток Користувачів. Всі дані Банківської картки передаються до форми третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг.

3.4. “ЯША ТАКСІ” гарантує, що Веб сайт та Мобільний Додаток, встановлений на мобільному пристрої Клієнта, передає всі введені дані Банківської картки до Міжнародної платіжної системи з використанням захищених протоколів зв'язку. При додаванні Банківської картки Міжнародною платіжною системою здійснюється блокування суми, необхідної для верифікації даних картки; після успішного підтвердження транзакції (підтвердження дійсності та активності Банківської картки) блокування суми скасовується, згідно умов Міжнародної платіжної системи.

 1. 4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ КАРТОК

4.1. Оплата наданих Послуг за допомогою використання Банківських карток допускається виключно в разі успішної верифікації картки Міжнародною платіжною системою, та в разі достатнього залишку грошових коштів для оплати Послуги, та за наявності технічної можливості опрацювання таких платежів.

4.2. При неможливості проведення платежу за Послуги за допомогою Банківської картки з будь-якої причини Користувач зобов'язаний здійснити оплату готівковими грошовими коштами.

 1. 5. ОПЛАТА ВІДМІНИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Щоб скасувати запит на поїздку, перш ніж система знайде водія або особу, яка здійснює доставку, Користувач (Клієнт) має натиснути "Скасувати" на Веб сайті, в Мобільному додатку .

Безкоштовна відміна поїздки можлива виключно до моменту прийняття Замовлення.

5.2. Плата не стягуватиметься, якщо Користувач (Замовник) скасував Замовлення до прибуття транспорту.

Оплата буде нарахована при відміні попереднього замовлення в разі, якщо замовлення відмінили після спливу часового проміжку, зазначеного у Мобільному додатку або на Веб сайті, після того як було прийнято Замовлення.

Якщо ваш водій прибув в місце посадки (отримання пакунку для доставки) і очікував більше 5(П’ять) хвилин, але Користувач (Клієнт) так і не з’явився, то водій може скасувати Замовлення і з Користувача (Клієнта) буде списана плата за скасування.

При скасування Замовлень, в яких був обраний готівковий спосіб оплати, вартість скасування нараховується згідно вище описаних положень, та може стосуватися під час наступних Замовлень. “ЯША ТАКСІ” має право призупинити доступ до Сервісу Користувача, який має заборгованість щодо оплати вартості скасування Замовлення, до погашення такої заборгованості

5.3. Користувач (Клієнт) погоджується, що будь яка заборгованість, яка виникла та підлягає оплаті шляхом списання грошових коштів з банківської карти, яку Користувач вказав за допомогою Веб сайту або в Мобільному додатку, після отримання згоди на погашення заборгованості, якщо інше не встановлено

В разі непогодження з фактом наявності боргу, врегулювати всі запитання можливе шляхом звернення до Служби підтримки користувачів (на Веб сайті або в Мобільному додатку, шляхом обрання пункту меню "Служба підтримки").

 1. 6. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ІНШІ УМОВИ

6.1. Користувач розуміє, що будь-які дії, здійснені за допомогою Веб сайту, Мобільного пристрою Користувача, а також шляхом дзвінка на телефонний номер 226, в тому числі дії, що підтверджують оплату за надані Послуги, вважаються діями самого Користувача. Тому Користувач усвідомлює ступінь відповідальності використання Сервісу “ЯША ТАКСІ” та в рамках розумного дотримується всіх мір безпеки - зобов'язується не передавати третім особам свій особистий мобільний пристрій (телефон, смартфон, тощо) із встановленим Мобільним Додатком або доступ до іншого комп’ютерного обладнання, яке використовується Користувачем для доступу до Веб сайту, а також телефонний апарат (SIM карту тощо), якій використовується для дзвінків на телефонний номер 226. У випадку втрати свого мобільного пристрою зі встановленим Мобільним Додатком, за допомогою якого Користувач мав намір здійснювати розрахунки за Послуги своєю Банківською карткою, або виникнення у Користувача підозр відносно безпеки користування Банківською карткою, Користувач зобов'язаний негайно звернутися до обслуговуючого банку з метою блокування своєї Банківської картки.

6.2. “ЯША ТАКСІ” не несе відповідальності за дії банку та Міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків, за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при оформленні Замовлень та проведенні платежів за допомогою Банківських карток Користувача.

6.3. Оскільки “ЯША ТАКСІ” не має технічної можливості встановлення особи, яка фактично користується Сервісом, використовуючи обліковий запис Користувача, Користувачі зобов'язані інформувати “ЯША ТАКСІ” у випадку, якщо вони мають докази того, що кредитна картка, зазначена в їх обліковому записі в Сервісі “ЯША ТАКСІ”, була вкрадена та/або використана в шахрайський спосіб третьою стороною. “ЯША ТАКСІ” вживатимуть відповідних заходів безпеки після отримання такого повідомлення від Користувача. Якщо Користувач не інформує “ЯША ТАКСІ” про крадіжку або втрату картки, “ЯША ТАКСІ” не несе відповідальності за будь-яке шахрайське або інше неправомірне використання такої картки третіми особами, в тому числі шляхом використання облікового запису Користувача.

 1. 7. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

7.1. Ці Умови регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

Питання, не врегульовані в цих Умовах, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України та правил функціонування Міжнародних платіжних систем.

7.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цими Умовами, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Умов будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цих Умов.

7.4. “ЯША ТАКСІ” може вносити зміни та доповнення в текст даних Умов без попереднього погодження з Користувачем, шляхом розміщення до загального відома в на Веб сайті та/або в Мобільному додатку

ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Якщо послуга з перевезення не була надана, або була надана не в повному обсязі, клієнт має право розраховувати на повернення коштів на протязі 3-х банкiвських днiв після оформлення звернення.

У випадку якщо клiєнт вiдмовився вiд отримання послуг перевезення, пiсля прибуття автомобiля за мiсцем замовлення, в такому випадку клієнт має право на повернення 50% вiд попередньо сплаченої суми замовлення .

Невиконання однієї або декількох додаткових послуг не є підставою для повного/часткового повернення коштів сплачених за надані йому Послуги перевезення/доставки.

Для оформлення повернення коштів, потрібно зв’язатися з нашим менеджером по номеру:

067 11 00 226 та надiслати письмове звернення на електронну адресу: info@yasha.taxi не пізніше ніж за 24 години з моменту виникнення такої події/випадку.

«ЯША ТАКСІ» пропонує уважно ознайомитися з текстом публічної Оферти, і в разі незгоди з будь-яким пунктом, пропонується відмовитися від Послуг, що надаються за умовами цієї Оферти, не інсталювати (встановлювати) Додаток «ЯША ТАКСІ» або видалити встановлений Мобільний додаток.

Цей документ є публічною офертою та публічним договором (далі-Договір) і згідно ст. 633, 641 та гл.63 Цивільного кодексу України, що адресований будь-якій фізичній особі (далі - Користувач), є офіційною пропозицією "ЯША ТАКСІ", тобто компанії, що діє під комерційним позначенням "ЯША ТАКСІ" (далі - "ЯША ТАКСІ") і містить всі істотні умови регламентування відносин, що виникають між Користувачами Веб-сайту, Мобільних додатків "ЯША ТАКСІ" та “ЯША ДРАЙВЕР”, а також за телефонним номером 226.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

«ЯША ТАКСІ» пропонує уважно ознайомитися з текстом публічної Оферти, і в разі незгоди з будь-яким пунктом, пропонується відмовитися від Послуг, що надаються за умовами цієї Оферти, не встановлювати Додаток «ЯША ТАКСІ» або видалити встановлений Мобільний додаток.

Цей документ є публічною офертою та публічним договором (далі-Договір) і згідно ст. 633, 641 та гл.63 Цивільного кодексу України, що адресований будь-якій фізичній особі (далі - Користувач), є офіційною пропозицією "ЯША ТАКСІ", тобто компанії, що діє під комерційним позначенням "ЯША ТАКСІ" (далі - "ЯША ТАКСІ") і містить всі істотні умови регламентування відносин, що виникають між Користувачами Веб-сайту, Мобільних додатків "ЯША ТАКСІ" та “ЯША ДРАЙВЕР”, а також за телефонним номером 226.

1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.1. “ЯША ТАКСІ” обробляє персональні дані, надані пасажирами та водіями за допомогою Сервісу “ЯША ТАКСІ”, Веб сайту Yasha.taxi, Мобільних додатків "ЯША ТАКСІ" та “ЯША ДРАЙВЕР”, а також за телефонним номером 226, з метою надання пасажирам послуг, замовлених ними.

1.2. ”ЯША ТАКСІ” обробляє наступні персональні дані:

- ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти.

- геолокація транспортного засобу та пасажира, час поїздки та місце її призначення.

- платіжна інформація.

- інформація щодо скарг.

- ідентифікаційні дані пристрою, на який встановлено Мобільний додаток або здійснено доступ до Веб сайту Yasha.taxi

1.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою:

- поєднання пасажирів з водіями та допомогти їм пересуватись містами більш ефективно.

- розкриття водіям даних геолокації та телефонних номерів пасажирів, щоб забезпечити водію можливість ідентифікувати пасажира. Дані геолокації збираються лише коли активований Мобільний додаток. Збір даних геолокації зупиняється після закриття Мобільного додатку.

- використання даних геолокації для вирішення проблем, пов'язаних із наданням послуг із перевезення.

- використання контактних даних для повідомлень про наявність оновлень Мобільного додатку.

- щодо даних маршрут для аналізу з метою надання водіям рекомендацій про найбільш раціональні маршрути.

- ім'я, номер телефону та адреса електронної пошти використовуватимуться для зв'язку з пасажирами та водіями.

- щодо банківських та платіжних реквізитів - для обробки даних про розрахунки пасажирів з водіями за послуги із перевезення.

- щодо звернень до служби підтримки - з метою вирішення скарг та питань стосовно якості послуг.

1.4. Персональні дані можуть оброблятись також на інших законних підставах, зокрема, у зв'язку з розслідуванням та виявленням шахрайських дій або іншого порушення закону.

1.5. У деяких випадках, коли відбувається підключення до Веб сайту, “ЯША ТАКСІ” може автоматично (тобто без реєстрації) отримувати технічну інформацію, яка не є персональними даними. До такої інформації належить тип інтернет-браузера, тип операційної системи комп'ютера і доменне ім'я інтернет-сайту, за допомогою якого вийшли на Веб сайт.

2. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

2.1. Умови цього Договору регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

2.2. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України

2.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цього Договору будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цього Договору.

3. ДОСТУП ДО ДАНИХ

3.1. Персональні дані пасажирів розкриваються тільки водію через відповідний Мобільний додаток; у цьому випадку водій бачитиме ім'я, номер телефону та дані геолокації пасажира.

3.2. “ЯША ТАКСІ” має право на розкриття та надання доступу до персональних даних партнерам (місцевим компаніям, представникам, агентам тощо). Обробка персональних даних в такому разі проводитиметься на тих самих умовах, що викладені у цьому повідомленні про політику конфіденційності.

4. ЗАХИСТ ДАНИХ

4.1. Персональні дані, що збираються під час надання послуг, надсилаються та зберігаються в дата-центрах. “ЯША ТАКСІ” вживатиме відповідних заходів з метою доступу до персональних даних лише уповноважених на це “ЯША ТАКСІ” осіб, для забезпечення функціонування Сервісу “ЯША ТАКСІ”.

4.2. Відомості геолокації обробляються в анонімній формі та персоналізуються лише в разі, якщо це необхідно для вирішення скарг або виявлення фактів шахрайства.

4.3. Для проведення досліджень. В маркетингових та наукових цілей персональні дані використовуються в безособовій ( анонімізованій ) формі.

5. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Власник персональних даних може отримувати доступ до своїх персональних даних та оновлювати їх через Веб сайт та/або Мобільні додатки.

6. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. Персональні дані зберігаються, поки у вас є активний пасажирський обліковий запис. Якщо обліковий запис видалений, персональні дані будуть видалені із бази даних, за винятком якщо ці дані необхідні для ведення бухгалтерського обліку, вирішення скарг або запобігання шахрайству.

7. ІНФОРМАЦІЯ, АВТОМАТИЧНО РОЗМІЩУЄТЬСЯ НА КОМП'ЮТЕРІ - COOKIES

7.1. Коли відвідуєте Веб сайт, “ЯША ТАКСІ” може зберігати деяку інформацію на комп'ютері Користувача. Дана інформація буде мати форму Cookies ( невеликі файли з даними, які направляються на жорсткий диск комп'ютера з відвідуваних вами сайтів ) або їй подібну і може бути корисною при вирішенні різних завдань. Наприклад, Cookies допомагають налаштовувати Веб сайт таким чином, щоб він максимально відповідав інтересам і потребам користувача. За допомогою більшості інтернет-браузерів користувач може видаляти Cookies з жорсткого диска, блокувати будь-яке їхнє збереження або отримувати повідомлення про те, що вони будуть збережені. Будь ласка, зверніться до інструкції з користування інтернет-браузером або до встановленого в ньому довідником, щоб дізнатися більше про ці функції.

8. ВИДАЛЕННЯ

8.1. Видалення персональних даних можливе виключно за умови видалення відповідного облікового запису та Мобільного додатку. Як наслідок, відсутня можливість користуватись Мобільним додатком через обліковий запис, який було видалено.

9. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ

9.1. “ЯША ТАКСІ” відповідатиме протягом місяця на будь-який запит про передачу персональних даних, надісланий на електронну пошту. Звернення розглядатимуться виключно за можливості ідентифікації особи запитувача.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникати в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів. Письмові звернення слід направляти за адресою електронної пошти info@yasha.taxi

10.2. При неможливості врегулювати Сторонами розбіжності спір вирішується за встановленою підсудністю та в порядку визначеним чинним законодавством України.